התרגום של דף זה הושלם עם תרגום מכונה. אם אתה מוצא שגיאה בתרגום אנא הודע לנו באמצעות הטופס ליצירת קשר איתנו.

YizkorleOlam.com הוא LLC רשתות DaZo ( "DaZoNet") שותפות. כל המונחים של DaZoNet השימוש ( "TOU") חלים על YizkorleOlam.com.
קבלת תנאי השימוש באתר. השירותים אותם DaZo רשתות LLC מספקת לך כפופים לתנאי השימוש הבא. DaZoNet שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מראש. הגרסה העדכנית ביותר של ה- TOU ניתן לסקור על ידי לחיצה על קישור ההיפר-טקסט "משפטי" הממוקם בחלק התחתון של דפי האינטרנט שלנו.
תיאור השירותים. באמצעות רשת מאפייני האינטרנט שלה, DaZoNet מספק לך גישה למגוון משאבים, ובכלל זה כלי פיתוח, אזורי הורדה, פורומי תקשורת ומידע אודות מוצרים (להלן במשותף "השירותים"). השירותים, ובכלל זה עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות, ו / או תוספת של כל מאפייני אינטרנט חדשים, כפופים לתנאי השימוש.
הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי. אלא אם כן צוין אחרת, השירותים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המושגים מהשירותים.
פרטיות והגנה על מידע אישי. עיין בגילויי הצהרת הפרטיות המתייחסים לאיסוף ולשימוש במידע שלך.
הודעה מפורשת לתוכנה זמינה באתר אינטרנט זה. כל תוכנה זמינה להורדה מתוך השירותים (להלן "תוכנה"), מוגנות בזכויות היוצרים של DaZoNet ו / או ספקיה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה, אם יש כזה, הנלווה או כלול עם התוכנה ( "הסכם הרישיון"). משתמש קצה לא יוכל להתקין תוכנה כלשהי אשר מלווה או כוללת הסכם רישיון, אלא אם הוא או היא תסכים תחילה לתנאי הסכם הרישיון. התוכנה זמינה להורדה אך ורק לשימוש על ידי משתמשי קצה בהתאם להסכם הרישיון. כל העתקה או הפצה של התוכנה שלא בהתאם להסכם הרישיון אסור במפורש לפי החוק, ועשוי להביא לקנסות אזרחיים ופליליים חמורים. מפרי החוק ייתבעו במידה המרבית האפשרית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לשם העתקה נוספת או הפצה מחדש אסורים במפורש, אלא אם העתקה או הפצה מחדש אלה מותרות במפורש לפי הסכם הרישיון לתוכנהשכזו. האחריות על התוכנה, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון. למעט האחריות המוענקת במסגרת הסכם הרישיון, DaZoNet מסירה מעליה כל אחריות או התניה בנוגע לתוכנה, ובכלל זה כל אחריות ותנאים של סחירות, בין אם מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה. לנוחותך, DaZoNet עשויה להפוך לזמינים כחלק במסגרת השירותים או מוצרי התוכנה שלה, כלים וכלי שירות לשימוש ו / או להורדה. DaZoNet לא עושה שום ערבה לעניין הדיוק של התוצאות או פלט הנובע משימוש כזה מכל כלים כגון ושירותים. נא כבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים במסגרת השירותים או מוצרי התוכנה DaZoNet.

שירות למשך DaZoNet, שותפיה, ושותפים עשוי לספק מערך של שירותים. שירותים חדשים עשויים להתווסף לאורך זמן או להפסיק להינתן. משתמש ברכישת שירות באמצעות אחד באתר DaZoNet מומלץ כי או מוצר שירות עלול להפסיק לעבוד בעתיד הארוך בשל שינוי טכנולוגיה או מגבלות אחרות. DaZoNet, שותפיה, ושותפיה לשמור את הזכות להפסיק או להכחיש מתמשך של שירות על פי שיקול דעתה.
הודעה מפורשת למסמכים זמינים באתר אינטרנט זה. הרשות להשתמש במסמכים (כגון דו"חות טכניים, הודעות לעיתונות, גיליונות נתונים ומסמכי שאלות נפוצות) מתוך השירותים, בתנאי ש: (1) הודעת זכויות היוצרים להלן תופיע בכל העותקים וכן שיופיעו הן הודעת זכויות היוצרים והן הודעת הרשאה זו יופיעו, (2 השימוש) במסמכים מסוג זה מתוך השירותים הוא למטרות מידע וכן לשימוש לא מסחרי או אישי בלבד לא יועתק ולא יוצבו באף מחשב רשת או ישודרו באף מדיה, ו- (3) לא יתבצעו שינויים במסמכים. מוסדות חינוך מוכרים כגון K-12, אוניברסיטאות, מכללות ציבוריות / פרטיות ומכללות של המדינה, עשויים להוריד ולהעתיק את המסמכים למטרת הפצה בכיתה. הפצה מחוץ לכיתה מחייבת הרשאה מפורשת בכתב. שימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש על פי חוק, ועשוי להביא לקנסות אזרחיים ופליליים חמורים. מפרי החוק ייתבעו במידה המרבית האפשרית. מסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים את העיצוב או פריסה של אתר האינטרנט DaZoNet.com או כל DaZoNet אחר בעלות, הפעלה מורשה או אתר נשלט. רכיבים של אתרי אינטרנט DaZoNet מוגנים על ידי עיצוב מסחרי, סימן מסחרי, תחרות לא הוגנת וחוקים נוספים, ואינם ניתנים להעתקה או לחיקוי, בכללם או בחלקם. אין לוגו, גרפיקה, צליל או תמונה מתוך אף אתר אינטרנט DaZoNet ניתן להעתיק או לשדר אלא אם ניתנה רשות מפורשת על ידי DaZoNet. DaZoNet ו / או ספקיה אינם מתחייבים בנוגע להתאמתו של המידע הכלול במסמכים ושל גרפיקה משויכת המתפרסמים כחלק מהשירותים לכל מטרה שהיא. כל מסמכים גרפיים מסופקים "כמות שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא. DaZoNet ו / או ספקיה בזאת מתנערים מאחריות וכל ערבון או התניה בנוגע למידע זה, ובכלל זה כל אחריות ותנאים לסחירות, בין אם מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה DaZoNet ו / או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או בקשר עם השימוש או לביצועים של מידע זמין הכלול בשירותים. מסמכים והגרפיקה משויכת המתפרסמים בשירותים עשויים להכיל אי-דיוקים טכניים או טעויות כתיב. שינוים נעשים באופן תקופתי להוספת מידע למסמך זה. DaZoNet ו / או ספקיה רשאים לערוך שיפורים ו / או שינויים במוצרים (ים) ו / או בתוכניות (S) המתוארות בזאת בכל עת.

יוצרים הנו מזוכים על דף נ"ז YizkorleOlam.com
הודעות ביחס לתוכנה, למסמכים ולשירותים זמינים באתר אינטרנט זה. בשום מקרה DaZoNet ו / או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או בקשר עם השימוש או לביצועי תוכנות, מסמכים, ההגבלה או כשלון להספקת שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
בחשבון העמית, סיסמה ואבטחה. אם כל אחד מהשירותים מחייב פתיחת חשבון, עליך להשלים את תהליך הרישום על ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כמתבקש בטופס ההרשמה המתאים. כמו כן, תוכלו לבחור סיסמה ושם משתמש. אתה אחראי בלעדי לשמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון שלך. יתר על כן, אתה אחראי בלעדי על כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​DaZoNet מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. DaZoNet לא תהיה אחראית לכל אובדן שעלול להיגרם לך כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלך, עם או בלי ידיעתך. עם זאת, אתה עשוי לשאת באחריות עבור נזקים הנגרמים DaZoNet או לצד אחר עקב שימוש של אדם אחר בחשבון או בסיסמה שלך. אינך רשאי להשתמש בחשבון של מישהו אחר בכל עת, ללא אישור של בעל החשבון.
איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור. כתנאי לשימוש שלך בשירותים, לא תשתמש בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל אופן העשוי לגרום לנזק, לנטרל, להעמיס או לפגוע בשרת DaZoNet, או ברשת (ים) מחוברים כל שרת DaZoNet, או להפריע לשימוש של כל צד אחר והנאה של כל שירותים. אינך רשאי לנסות להשיג גישה לא מורשית לכל שירותים, לחשבונות אחרים, למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לכל שרת DaZoNet או לכל אחד מהשירותים באמצעות פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג כל חומר או מידע דרך כל אמצעי שאינו זמין במכוון על-ידי השירותים.

קישורים לאתרים של חברות חיצוניות. הקישורים באזור זה יוביל אותך אל מחוץ לאתר'S DaZoNet או להוציא מכלל שימוש קיים בתת-דומיינים של DaZoNet פי הסכם תווית לבן. האתרים המקושרים אינם תחת פיקוחה של DaZoNet AND DaZoNet אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר, או לשינויים או עדכונים לאתרים כאלה. DaZoNet אינה אחראית לשידורי אינטרנט או לכל צורה אחרת של שידור מתקבל מאתרים המקושרים. DaZoNet מספקת לך קישורים אלה רק מטעמי נוחיות, וכן הכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור של DaZoNet בנוגע לאתר.
מדיניות בנוגע להגשת רעיונות ללא הזמנה. DaZoNet או מי מעובדיו DO NOT מקבלים ואינם מתייחסים לרעיונות שהתקבלו מבלי שהתבקשו, ובכלל זה רעיונות עבור מסעות פרסום חדשים, מסעות קידום מכירות חדשים, טכנולוגיות או מוצרים חדשים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצרים חדשים. אנא אל תשלחו את יצירות גרפיות, דוגמאות, הדגמות או עבודות מקוריות אחרות. מטרתה הבלעדית של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות פוטנציאליות מתי DaZoNet מוצרים או אסטרטגיות שיווק עשויים להיראות דומים לרעיונות שהוגשו ל- DaZoNet. לכן, אנא אל תשלח את הרעיונות שלא התבקשו יכולתך DaZoNet או לאדם כלשהו ב- DaZoNet. אם, למרות בקשתנו לא לשלוח אלינו רעיונות וחומרים, בכל זאת תשלח אותם, עליך להבין כי DaZoNet אינה מבטיחה שהרעיונות והחומרים שלך יטופלו כסודיים או קנייניים.
חבילות שנבנו מראש אתר WP הסבר – חובה לקרוא
DaZo נטוורקס מספקת ללקוחות חבילות וורדפרס מראש בנוי יכול להתקין בכל עשה זאת בעצמך במצב. כל החבילות WordPress מובנה מראש רשתות DaZo הם ניצול תוכנה, תבניות חינם, ותוספות. DaZo Networks אינה גובה תשלום עבור תוכנה, ערכות נושא, או תוספים. החיוב בגין שנאסף על ידי רשתות DaZo הוא בפעם בילתה לשים חבילת מרכיביו יחד.
וורדפרס: התקנת וורדפרס Core ועדכונים זמינים wordpress.org
Plugins: תוספים חינם שאולי יש פונקציונליות מוגבלת. כדי לקבל פונקציונליות מלאה אפשר לרכוש את הגרסה המלאה לפי עלות בתוספת דמי שירות (מקרה לגופו)
תבניות: אפשר לשנות את תבניות האתר. לקוח יכול לבחור לשנות תבנית מבוססת על רצונם ויכולה לבחור מתבניות בחינם או לרכוש. אפשר לרכוש תבנית נוספת לפי עלות בתוספת דמי שירות (מקרה לגופו). שינוי תבנית עלול לדרוש קצת עבודות התאמה תוכן שאינו כלול במחיר החבילה שנבנו מראש.
אין ערבויות: רשתות DaZo לא ערובה וורדפרס קוד המקור, תבניות או תוספים ושלא תישא בכל אחריות לנזקים משגיאות קוד במוצרים אלה.

תום לב: DaZo רשתות לשים את חבילות שנבנו מראש בבית בתום לב שהקוד וורדפרס, תבניות, תוספים הם תקינים ואינם הטלת סיכון לעסק הלקוח. כדי לצמצם את הסיכונים DaZo הרשתות כוללים אבטחה הנפוצה ביותר, ביצועי תוספי תאימות בכל חבילה.
YIZKORLEOLAM.COM הזכרון עמוד, QR שלס, ותנאי שירותים
YIZKORLEOLAM.COM מספק אין החזרים למוצריה כל המכירות הן סופיות. משתמש רכישת דף זיכרון יש 30 יום כדי לספק עד שני עדכונים לתוכן העמוד שלהם ללא תשלום. כל שינוי בו הזיכרון לאחר 30 ימים מיום הרכישה הראשונית ניתן לעשות תמורת דמי שירות. ניתן להגיש עדכונים חינם באמצעות טופס בקשת תמיכה Yizkorleolam.com. שינויים ב -30 הימים הראשונים יש להגיש על ידי האדם הרוכשים בו הזיכרון לכלול את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, תאריך רכישה, מספר המוצר, שדות לשנות. עדכון התוכן לאחר 30 ימים מיום הרכישה ניתן להשלים על ידי רכישת שירות עדכון תוכן. במקרים בהם שלט חדש נדרש בשל שם לשנות את המשתמש יוכל להורות על שלט חלופי בעלות מוזלת.
YIZKORLEOLAM.COM להגדיר תכנית אריכות ימים כדי לקיים מונח חיים ארוך של מוצריה; עם זאת לא יכול ערבון פעם קיימא (לנצח) קיומו של התחום ומוצריו. YIZKORLEOLAM.COM פועל בתום לב כדי לקיים אריכות ימים.
צלחת YIZKORLEOLAM.COM QR היא הוכחת מזג אוויר ויש ערבות פעם בחיים. לוח QR הלא קריא יוחלף ללא תשלום. לוח QR הלא קריא יש לשלוח למחלקת שירות YIZKORLEOLAM.COM וכוללים את מספר ההזמנה, תאריך הרכישה, מספר המוצר, כתובת האתר של דף זיכרון. דמי משלוח לבקש לוחית תחליף QR אם תחליף מתבקש לאחר 30 ימים מיום הרכישה. משתמשים חייבים להשתמש ביישומים קוראים QR מומלצים לפני הקביעה כי לוחית QR היא בלתי קריאה. האחריות אינה מכסה נזק מפני כוחות חיצוניים וטבעי (דוגמאות: ברד, ברקים, חפצים נופלים, נאלץ כיפוף, פגיעה ישירה של בחפצים קשים או חדים / s). לוחית QR נוספת זמינה תמורת תשלום שירות.

backspace
caps lock enter
shift shift
Virtual keyboard by Loderi.com   « » { } ~
Share This